Πελάτες της Guard Protection


  • · Ελληνικό Δημόσιο (στρατός ξηράς)
  • · Ελληνικές Ιδιωτικές Εταιρίες-
  • · Οργανισμοί
  • · Ναυτιλιακές
  • · Εκπαίδευσης
  • · Π. Υπηρεσιών, Εμπορίου
  • · Εταιρίες Εξωτερικού

Τα καθημερινά φαινόμενα βίας και εγκληματικότητας έχουν δημιουργήσει την ανάγκη άμεσης ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας.


Η <Guard Protection> επιχείρηση εμπορίας και επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών, υποστηρίζει μια σειρά ηλεκτρονικών συστημάτων ικανά να αντεπεξέλθουν και στις πιο σύγχρονες και πολύπλοκες απαιτήσεις.Βασιζόμενοι πάντα στη νέα τεχνολογία η Guard Protection συνδέει τα συστήματά της με υπερσύγχρονο 24ωρο Κεντρικό Σταθμό, αυξάνοντας την ασφάλεια και μειώνοντας παράλληλα την πιθανότητα οποιουδήποτε κινδύνου.